Staklena soba

Dok čekam papir
Pozdravljam se sa tobom
Tvojim zidovima
Čoškovima

U tebi ostavljam svu svoju patnju i bol
Neka ostane zaključana
Čuvaj je daleko od spoljašnjeg svijeta
Običnog i površnog

Hvala Ti!
Izdržala si me
U trenucima kad mi je bilo najteže
A koji zauvijek ostaju naša tajna

Svjetlana Hadžidamjanović
Sarajevo, 19. travnja 2023.