Zaštita od infekcije koronavirusom

Bolesnici s multiplim mijelomom, kao i većina drugih bolesnika koji boluju od zloćudnih hematoloških bolesti, izuzetno su osjetljiva skupina u vrijeme COVID19 pandemije obzirom da je smrtnost od ove zarazne bolesti u bolesnika s multiplim mijelomom značajno viša od opće populacije. Za to ima više razloga: multipli mijelom je bolest koja zahvaća plazma stanice, a to su terminalno diferencirani limfociti B koji upravo i stvaraju protutijela na različite viruse i bakterije; osim toga i mnogi lijekovi kojima danas prilično uspješno liječimo ovu bolest djeluju imunosupresivno i otežavaju imunološki odgovor bolesnika na uzročnika COVID19 bolesti.

Zbog toga je potrebno ukoliko se bolesnik s multiplim mijelomom razboli od COVID19 bolesti takvog bolesnika zbog njegovog imunokompromitiranog stanja odmah uputiti najbližoj infektološkoj djelatnosti kako bi se procijenilo bolesnikovo stanje i potreba za različitim modalitetima liječenja.

Cijepljenje ovih bolesnika, ali i članova njihovih najužih obitelji je prioritetno, a za same bolesnike preporučamo cijepljenje s nekim od mRNK cjepiva zbog nešto veće imunogeničnosti ovih cjepiva. Točno vrijeme tj. dan cijepljenja potrebno je dogovoriti s nadležnim hematologom koji liječi bolesnika kako bi se odredio trenutak kada pacijent ima najveću šansu za razvoj protutijela nakon cijepljenja obzirom na terapiju koju trenutno dobiva, a koje mogu dodatno ometati stvaranje protutijela.

Na kraju, bolesnike treba upozoriti da usprkos cijepljenju, dio njih zbog imunokompromitiranosti neće uspjeti razviti protutijela do zaštitne razine te da mogu oboljeti od COVID19 i nakon cijepljenja. Zbog toga je od najveće važnosti da se i dalje pridržavaju svih uobičajenih protuepidemijskih mjera te da se članovi njihovih najužih obitelji također cijepe protiv COVID19 bolesti.

*Hrvatski hematolozi – članovi KroHem-ove Radne skupine za multipli mijelom i srodne bolesti, na inicijativu udruge MijelomCRO uputili su ovaj apel kolegama liječnicima Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) kako bi podijelili bitne činjenice i stavove o liječenju mijeloma tijekom pandemije COVID19 i na taj način zajednički što više pridonijeli njihovom uspješnom liječenju.

06. svibnja 2021.

Ususret jeseni i zasad neizvjesnom razvoju situacije s novim valom pandemije, sada je vrijeme za djelovanje, za rješavanje nezadovoljenih potreba imunokompromitirane zajednice. Predstavnici hrvatskih udruga bolesnika i predstavnici struke usuglasili su se oko specifičnog utjecaja pandemije COVID-19 na imunokompromitirane osobe, te pozvali Ministarstvo zdravstva i Vladu RH da poduzmu hitne mjere kako bi podržali ovu ranjivu zajednicu i osigurali da njihove potrebe budu prioritizirane.

✍ 05. srpnja 2022.
ZAJEDNIČKA IZJAVA O UTJECAJU PANDEMIJE COVID-19 NA IMUNOKOMPROMITIRANE OSOBE I PREPORUKE