Liječenje

Kako se liječi multipli mijelom?

Iako se multipli mijelom ne može izliječiti, u velikoj većini slučajeva može se uspješno liječiti, s vrlo dugim remisijama. U posljednjih deset godina postignut je vrlo značajan napredak u raspoloživim načinima liječenja. Sada su na raspolaganju mnogobrojni lijekovi i njihove kombinacije, a za svakog pojedinog pacijenta treba donijeti odluku o točnom planu liječenja.

Ciljevi liječenja:

Nakon što se uspostavi dijagnoza, dogovori se početni tijek terapije kojemu je cilj smanjiti broj mijelomskih stanica, ublažiti simptome i komplikacije, poboljšati kvalitetu života i duljinu preživljenja oboljelog. Nakon razdoblja remisije (mirovanja bolesti), kod mnogih oboljelih od multiplog mijeloma dođe do relapsa (povrata bolesti), kada se terapija može ponoviti ili se može dati alternativna kombinacija lijekova ukoliko se bolest brzo vratila. Oboljeli obično dožive nekoliko razdoblja remisije nakon kojih slijedi relaps bolesti. Kod nekih pacijenata je remisija toliko duga da se gotovo može govoriti o izlječenju.

Liječenje multiplog mijeloma

Izbor terapije za jednog pacijenta ne mora odgovarati drugom pacijentu. Odluke o načinu liječenja donose se na temelju:

  • Stadija i rizika multiplog mijeloma
  • Općeg stanja zdravlja i potreba pojedinog pacijenta
  • Postojanja drugih ozbiljnijih bolesti
  • Ravnoteže između koristi i nuspojava liječenja
  • Produljenja života
  • Postizanja najbolje kvalitete života pacijenta
  • Logistike dostupnih terapija

Liječenje i prevladavanje multiplog mijeloma složeno je i zahtijeva multidisciplinarni tim. Osim hematologa, potrebno je uključiti specijaliste za ortopediju, bubrežne bolesti i bolove. Ne treba zaboraviti, niti zanemariti stručnu psihološku podršku, koja može biti potrebna ne samo oboljelom, nego i članovima obitelji.

Važnu ulogu imaju i liječnici obiteljske medicine, ne samo u ranom prepoznavanju bolesti već i skrbi o osobi kada je bolest aktivna ili je u remisiji, te pravovremenom prepoznavanju relapsa i povratka simptoma i potrebe za liječenjem.

Dostupni načini liječenja – terapija:

Osobe kojima je dijagnosticiran multipli mijelom liječit će se sukladno prirodi i stadiju bolesti, starosnoj dobi, tjelesnom stanju i osobnim potrebama. Onima kojima je dijagnosticirana MGNZ ili tinjajući mijelom, neće biti potrebno liječenje. Općenito govoreći, mlađim pacijentima i/ili pacijentima u boljem tjelesnom stanju vjerojatno će se prvo ponuditi liječenje kombinacijom lijekova (indukcija) koja traje četiri do pet mjeseci, nakon koje slijedi intenzivno liječenje. Intenzivno liječenje zahtjeva višetjedni boravak u bolnici, a sastoji se od dva dijela: visokodozne kemoterapije kako bi se uništile mijelomske stanice, nakon čega slijedi vraćanje zdravih matičnih stanica putem transplantacije matičnih stanica prikupljenih od samog pacijenta ili od podudarnog darovatelja. U bolnici se ostaje dok se koštana srž ne oporavi i započne proizvoditi krvne stanice, posebno one koji nas štite od infekcija.

Starijim pacijentima, i/ili pacijentima lošijeg tjelesnog stanja (starijim od otprilike 70 godina), ili onima koji slabije podnose nuspojave intenzivnog liječenja, bit će ponuđena slična kombinacija lijekova (iako uvijek u prilagođenoj, smanjenoj dozi), ali ne i visokodozna kemoterapija i transplantacija matičnih stanica.

Tipična kombinacija lijekova najvjerojatnije će sadržavati tri različita lijeka:

Ponekad je radioterapija prva terapija kojom se tretiraju određena područja koja je oštetio multipli mijelom jer može ublažiti bol brže od kemoterapije i drugih analgetika. Ona oštećuje mijelomske stanice, ali i normalne plazma stanice tako da se koristi samo za liječenje malih područja koja uzrokuju posebne probleme.

Kao i liječenje samog multiplog mijeloma, jednako je bitno spriječiti daljnje oštećenje kostiju, a to se postiže liječenjem bisfosfonatom – zoledronskom kiselinom (Zometa®), pamidronatom (Aredia®) ili klodronatom (Bonefos®, Loron®). Ako se daje intravenozno, terapija se daje mjesečno, do dvije godine. Neizmjerno je važno upozoriti oboljele da prije početka uzimanja biofosfonata posjete svog zubara, zbog opasnosti od nekroze čeljusti, ako se rade invazivni postupci na čeljusti dok se koristi biofosfonat. Preporuča se pauza od tri mjeseca prije bilo kakvih zubnih intervencija.

Općenito o dostupnosti

Izbor terapije ovisi o kliničkim smjernicama koje donose nacionalna tijela nadležna za zdravstvo ili profesionalne organizacije. U Hrvatskoj smjernice za liječenje multiplog mijelma donose: Radna skupina za multipli mijelom pri KroHemu i Hrvatsko društvo za hematologiju. Time dopunjuju pravni okvir koji postavlja Europska agencija za lijekove (EMA) i tijelo odgovorno za stavljanje lijekova na listu lijekova (u Hrvatskoj je to HZZO). Zbog više grupa smjernica i razlika u dostupnosti lijekova, postoje značajne razlike u načinima liječenja diljem Europe. Od jeseni 2019. liječenje u Hrvatkoj je približno jednako liječenju u europskim zemljama sličnog ekonomskog stupnja razvoja.