Umor povezan s rakom

Usporedba korištenja farmakoloških, psiholoških i terapija vježbanja u liječenju rakom uzrokovanog umora

U studiji objavljenoj u srpnju 2017. na JAMA Networku, stranici posvećenoj medicinskim publikacijama, naslovljenoj “Usporedba farmakoloških, psiholoških i tretmana vježbanja u liječenju umora povezanog s rakom” autori Karen M. Mustian, Catherine M. Alfano i Charles Heckler predstavljaju zaključke meta-analize* o preporučenim pristupima liječenju umora povezanog s rakom.

Umor povezan s rakom (Cancer-related fatigue – CRF) jedna je od najčešćih i onesposobljavajućih nuspojava kojeg pacijenti s rakom navode tijekom i nakon liječenja. Umor može trajati godinama nakon završetka liječenja, a pogoršavaju ga česte zdravstvene tegobe povezane s dijagnozom raka, poput depresije, anksioznosti, poremećaja spavanja i boli, koji zajedno utječu na kvalitetu života.

Nacionalni institut za rak Sjedinjenih Američkih Država označio je umor uzrokovan rakom jednim od pet prioritetnih područja istraživanja koji su navedeni u Programu istraživanja kliničke onkologije pri Nacionalnom institutu za rak SAD-a.

Randomizirana klinička ispitivanja (RCT) istraživala su učinak vježbe (kretanja), psihološke terapije, psihološke i farmakološke intervencije, te samo farmakološke preparate na  ublažavanje umora povezanog s rakom, a rezultati su obećavajući. No, razvoj i provedba smjernica za kliničku praksu izazovni su zbog nedostatka izravne meta-analitičke usporedbe ova četiri najčešće preporučena tretmana koji su usmjereni na promjenu uponašanju oboljelih i/ili  farmakološke terapije. Iako u kliničkoj praksi postoje smjernice za liječenje umora povezanog s rakom, ostaje nejasno koji način liječenja je najučinkovitiji.

Metode

Strategija odabira studija bila je rigorozno definirana. Za uključivanje, studije su ispunile sljedeće kriterije: (1) upotreba RCT dizajna, (2) sudionici su odrasle osobe (≥ 18 godina) s rakom, (3) ozbiljnost umora povezanog s rakom mjerena kao ishod (više o mjerenju, metodama i upitnicima korištenim u studijama je navedeno je u dodatku originalnog teksta u eTablica 2, (4) procjena stupnju umora ne samo kao štetnog učinka liječenja raka, (5) nepostojanje izvješća o farmakološkoj intervenciji koja je procjenjivala lijek eritropoetin jer se takvi lijekovi koriste prvenstveno za liječenje anemije i ne preporučuju se kao samostalni lijekovi za liječenje umora povezanog s rakom zbog štetnih nuspojava , (6) nepostojanje izvješća o komplementarnoj i alternativnoj intervenciji s izuzetkom terapija temeljenih na vježbanju (tj. joga, tai chi) i (7) nekorištenje mjera ishoda umora kao što su smanjene energije, vitalnosti ili energije er se ti konstrukti kvalitativno razlikuju od umora povezanog s rakom.

U 113 studija uključenih u meta-analizu identificiralo je 11525 jedinstvenih sudionika istraživanja. Autori vjeruju da njihova meta-analiza pruža odgovor o učinkovitosti četiri najčešće preporučena načina liječenja umora povezanog s rakom – tjelovježbe, psiholoških terapija, kombinacije tjelovježbe-psiholoških terapija i farmakološkog liječenja. Kako bi došli do odgovora autori su usporedili srednje veličine učinaka (WES) za četiri preporučena tretmana korištena za liječenje umor povezan s rakom te su izdvojili neovisne varijable povezane s učinkovitošću liječenja.

-Naši rezultati pokazuju da su tjelovježbe, psihološke vježbe, psihološke intervencije uz tjelovježbe učinkovite za smanjenje umora povezanog s rakom tijekom i nakon primarnog liječenja, dok farmakološke intervencije, kako je do sada proučavano, nisu. Ističu kako je, prema njihovim saznanjima, ova meta-analiza najopsežnija i najrigoroznija do sada provedena u ovom području.

Efekti meta-analize

Rezultati sugeriraju da je učinkovitost intervencije povezana sa sljedećih 8 varijabli: stadij raka (nemetastatski, metastatski ili mješoviti), početni status liječenja (tijekom primarnog liječenja, nakon primarnog liječenja i mješovito), eksperimentalni oblik liječenja (grupni ili pojedinačni), primarni način isporuke eksperimentalnog tretmana (osobno, osobno plus drugi, ili bez osobnog kontakta), psihološki način (psihoedukacijski, kognitivno ponašanje ili eklektičan), vrsta kontrolnog stanja, upotreba analize namjere liječenja, i korištena ljestvica umora.

Iako su svi bolesnici i preživjeli izvijestili o ublažavanju   umora povezanog s rakom, najveću korist izvijestili su bolesnici u ranoj fazi (tj. nemetastatskoj) bolesti i pacijenti koji su završili primarne tretmane (tj. kirurgiju, kemoterapiju ili radioterapiju). Intervencije su bile najučinkovitije kada su izvedene u grupnom obliku i u direktnom kontaktu.

Najučinkovitija vrsta psihološke intervencije za smanjenje umora povezanog s rakom bila je kognitivna bihevioralna terapija, a t najučinkovitije su kada su se provodile među preživjelima nakon primarnog liječenja. Međutim, vježbe i psihološke intervencije dovele su do značajnih poboljšanja kod umora povezanog s rakom, čak i kad je korištena stroga kontrola specifičnih komponenti (bihevioralni placebo). Sljedeće varijable nisu bile povezane s učinkovitošću intervencije: dob, spol, tip raka (dojka u odnosu na druge), način vježbanja (aerobni, otporni ili anaerobni ili kombinirani), prikrivanje alokacije, protokol vjernosti liječenju ili ocjena kvalitete ljestvice PEDro.

Pacijenti svih dobnih skupina i svih vrsta raka podjednako su doživjeli poboljšanja kako se osjećaju. Aerobne i anaerobne vježbe bile su jednako učinkovite u liječenju umora povezanog s rakom. Međutim, tjelovježba je bila najučinkovitija kada se propisuje pacijentima koji primaju početnu, tj. primarnu terapiju, dok je kombinacija tjelovježbe sa psihološkim intervencijama bila najučinkovitija kod  preživjelih nakon što su primili primarni tretman. Sudionici su također podjednako vjerojatno izvijestili o poboljšanjima kod umora povezanog s rakom bez obzira na prikrivanje dodjele, korištenje protokola vjernosti liječenju i ocjenu kvalitete ljestvice PEDro.

Zaključak

Ovi nalazi pokazuju da su vježbe i psihološke intervencije učinkovite za ublažavanje umora povezanog s rakom tijekom i nakon primarnog liječenja, dok farmakološke intervencije nisu, tvrde autori. U svakom slučaju potrebno je više istraživanja kako bi se bolje razumjela učinkovitost intervencija koje kombiniraju vježbe i psihološke tretmane za umor povezan s rakom.

 

Sažetak

Pitanje: Koji je najučinkovitiji od četiri najčešće preporučena načina liječenja umora uzrokovanog rakom – tjelovježba, psihološke intervencije, kombinacija tjelovježbe i psihološke intervencije te farmakološke intervencije?
Nalazi: Ova meta-analiza 113 jedinstvenih studija (11,525 jedinstvenih sudionika) otkrila je da vježbe i psihološke intervencije te njihova kombinacija smanjuju umor povezan s rakom tijekom i nakon liječenja raka. Do smanjenja nije došlo zbog vremena, pažnje ili obrazovanja. Nasuprot tome, farmakološke intervencije ne poboljšavaju umor povezan s rakom u istoj veličini.
Značenje: Kliničari bi trebali propisati vježbe i/ili psihološke intervencije kao lijekove prve linije za umor povezan s rakom.
Zaključci: Ovi nalazi pokazuju da su vježbe i psihološke intervencije učinkovite za poboljšanje umora povezanog s rakom tijekom i nakon primarnog liječenja, dok farmakološke intervencije nisu. Potrebno je više istraživanja kako bi se bolje razumjela učinkovitost intervencija koje kombiniraju vježbe i psihološke tretmane za umor povezan s rakom. Kliničari bi trebali propisati vježbe i psihološke intervencije kao terapiju prve linije za pacijente s umorom koji je povezan s rakom. Razdvajanje intervencija vježbanjem kao aerobnih, anaerobnih ili oboje te psiholoških intervencija kao kognitivno-bihevioralnih, psiho-edukacijskih ili eklektičnih temeljilo se na opisima datim u objavljenim člancima.

*Meta-analiza je statistička analiza u kojoj se zajedno analiziraju rezultati iz različitih znanstvenih istraživanja. Izvor: Meta-analiza individualnih podataka ispitanika u usporedbi s meta-analizom skupnih podataka

Prijevod originalnog izvora: JAMA Network, JAMA Oncology, Comparison of Pharmaceutical, Psychological, and Exercise Treatments for Cancer-Related Fatigue, July 2017

***

Vrlo korisne smjernice za liječenje umora uzrokovanog rakom objavilo je i Europsko društvo za medicinsku onkologiju (ESMO): Clinical Practice Guidelines for diagnosis and treatment (sadržaj na engleskom). Osnovna preporuka ovih smjernica je da se odluke o tretmanu i liječenju donose zajedno s oboljelima. Više o toj temi govorit ćemo u jednom od naših skorih webinara. Prijavite se na naš Newsletter kako bi redovito primali informacije o aktivnostima udruge.

***

U našoj knjizi Multipli mijelom – Tjelesna aktivnost i sport možete pronaći vježbe napisane i revidirane od fizijatrice. Odaberite one koje su za vas najprikladnije. Pristupite im oprezno i promišljeno, pod nadzorom i uz savjete stručnjaka.