Fizikalna terapija i rehabilitacija

Pravo na fizikalnu terapiju za oboljele od MM u remisiji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Česti su upiti o pravima oboljelih od multiplog mijeloma na fizikalnu terapiju i rehabilitaciju. Koja su njihova prava i mogućnosti u okviru zdravstvenog sustava?

Fizikalna terapija i rehabilitacija, kao alat u liječenju oboljelih od multiplog mijeloma, još je nedovoljno stručno istražena. Zbog toga, ali i zbog specifičnosti bolesti (između ostalog, zahvaćanje kostiju, kao i posljedice koje terapija ima na čitav organizam i slično), u praksi se susreću različiti pristupi fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Također je veoma važno da li je bolest aktivna ili je u remisiji (period u kojem se bolest povuče).

Multipli mijelom uzrokuje mišićnu i koštanu bol, ali i moguće prijelome i oštećenja kostiju. Svaki bolesnik je drugačiji, situacija je uvijek individualna – kako u pogledu stanja multiplog mijeloma, tako i u pogledu ukupnog fizičkog stanja te eventualnih drugih bolesti oboljelog. Potrebe za fizikalnom terapijom i rehabilitacijom su različite – po vrsti, intenzitetu, učestalosti te rehabilitacijskim ciljevima.

Dosadašnja iskustva pacijenata u pogledu ostvarivanja prava na fizikalnu terapiju i rehabilitaciju su različita. S obzirom na potrebe pojedinog bolesnika, ista se može odobriti kao: terapija u stacionarnim uvjetima (u toplicama), ambulantna fizikalna terapija ili fizikalna terapija u kući. U pojedinim slučajevima, s obzirom na procjenu nadležnog liječnika, događa se da se ne odobri niti jedno od navedenog.

Ipak, veoma se rijetko događa da se ne odobri ni fizikalna terapija u kući, koja se najčešće propisuje s ciljem očuvanja funkcionalnog statusa bolesnika i prevencije komplikacija uslijed produljenog ležanja.

Osvrt na prava u Hrvatskoj

Imamo slučajeve da je zahtjev za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju odbijen, pozivajući se na članak 14. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući.

Spomenuti članak isključuje pravo na fizikalnu terapiju i rehabilitaciju “ako bolujete od zloćudne bolesti koja je u stanju egzacerbacije i dekompenzacije” (stanje kad je bolest aktivna ili u fazi pogoršanja stanja oboljelog).

Fizikalna terapija i rehabilitacija kod oboljelih od multiplog mijeloma provodi se obavezno po preporuci fizijatra i uz odobrenje hematologa. I drugi specijalisti mogu uputiti oboljelog na fizioterapiju.

Fizijatar individualno pristupa svakom bolesniku. Procjenjuje potrebe i stanje bolesnika te, s obzirom na iste, određuje vrstu fizikalne terapije i rehabilitacije (stacionarna, ambulantna, u kući), koja može biti od koristi bolesniku, a da istovremeno ne šteti.

DOBRO JE ZNATI
“Bitno je ne štetiti“
, osnovni je postulat kod odluke o mogućem obliku terapije. Rijetke su kontraindikacije kod šetnji i vježbi disanja, koje su temelj svakom povratku fizičke kondicije.

Osvrt na prava u Bosni i Hercegovini

“Mijelom u BiH” je udruženje koje pokriva cijelu Bosnu i Hercegovinu. U Federaciji, pored Federalnog zavoda za zdravstvenu zaštitu, svaki kanton ima svoj Zavod zdravstvene zaštite. Prema informacijama koja se mogu naći na stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, nema velike razlike u propisima i pravima na medicinsku rehabilitaciju u odnosu na Federaciju.

U Republici Srpskoj ne postoje kantoni i sve je centralizirano na nivou entiteta. Isto se odnosi i na distrikt Brčko.

Za Federaciju i Republiku Srpsku zajedničko je da se u dokumentima koji govore o pravu na rehabilitaciju ne spominju direktno i hematološka oboljenja. Oboljeli od hematoloških bolesti mogu doći do rehabilitacije posredno, kao ortopedski ili neurološki slučajevi.

Važno je razdvojiti prava na fizikalnu terapiju kad je bolest aktivna od slučaja kada je bolest u remisiji. Udruženje je poslalo upit o pravima na fizikalnu terapiju i banjskofizikalno liječenje za oboljele od multiplog mijeloma u remisiji na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja BiH. Odgovor je da ta prava nisu u njihovoj nadležnosti te se ostvaruju na nivou nadležnih kantonalnih zavoda zdravstvenih osiguranja, u skladu s njihovim propisima i financijskim mogućnostima.

Javite nam se sa svojim iskustvima, pozitivnim ili negativnim. Koliko vas bolest ograničava u tjelesnim aktivnostima? Kako se nosite s time, koju tjelovježbu ili sport prakticirate? Vaše iskustvo može biti dragocjena pomoć za edukaciju drugih, da se lakše orijentiraju. A može, također, potaknuti našu udrugu na akciju da se nešto promijeni. Zajedno smo jači!

*Tekst je izvorno objavljen u priručniku MULTIPLI MIJELOM – Tjelesna aktivnost i sport – Informacije za oboljele i njihove obitelji (izdanje 2022., poglavlje 7)