HZZO odbio molbu za jačanje dostupnosti novih terapija za oboljele za liječenja multiplog mijeloma koje predlažu stručna društva liječnika

Udruga MijelomCRO uputila je molbu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) s ciljem povećanja dostupnosti novih terapija za oboljele od multiplog mijeloma. Molba, koja je poslana 26. lipnja 2023., na žalost je odbijena Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a. Smatramo da kod donošenja odluke nisu uzeti u obzir značajno bolji rezultati liječenja, duže trajanje remisije, smanjeni troškovi hospitalizacije i bolja kvaliteta života oboljelih.

Radi se o slijedećim zahtjevima za izmjene protokola (kombinacija) lijekova koji su već na listi HZZOa, za slijedeće grupe oboljelih:

– kod starijih bolesnika koji nisu kandidati za autolognu transplantaciju koštane srži u liječenju multiplog mijeloma u prvoj liniji

Obrazloženje Udruge: U 24 zemlje u Europi (npr. Mađarska, Poljska , Slovačka, Slovenija, Austrija, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Njemačka, Italija, Malta, Rumunjska, ….) antiCD38 monoklonsko protutijelo (daratumumab) odobreno za liječenje multiplog mijeloma u prvoj liniji kod starijih bolesnika koji nisu kandidati za autolognu transplantaciju koštane srži i nacionalno osiguranje pokriva 100% iznosa tog liječenja. Prema Odluci Upravnog vijeća HZZO-a donesenoj 28. lipnja 2023. zahtjev je odbijen. Ovime se zasigurno ugrožava ishod liječenja oboljelih od multiplog mijeloma u Hrvatskoj i stavlja ih se u neravnopravan položaj u odnosu na pacijente u ostalim zemljama EU.

Obrazloženje u odbijenici (u tablici iz Odluke, redni broj 11.)

Zahtjev za izmjenom indikaciie (stavljanje nove kombinacije liječenja multiplog mijeloma) se odbija jer u ovoj indikaciji klinička učinkovitost ne opravdava visoke troškove liječenja.

– liječenju bolesnika s relapsno-refraktornom bolešću koji su rezistentni na lenalidomid kombinacijom antiCD38 protutijela (daratumumab ili isatuximab) i karfilzomiba

Obrazloženje Udruge: Hrvatska grupa za liječenje multiplog mijeloma je objavila nove smjernice te se prema tim smjernicama bolesnici u prvoj liniji liječenja (a pogotovo oni koji su kandidati za ATKS) liječe VRD protokolom (koji sadrži bortezomib, lenalidomid i dexamethason) uz održavanje lenalidomidom. Ova kombinacija je zatražena za bolesnike koji su prethodno liječeni lenalidomidom, a koji nisu prethodno primali antiCD38 monoklonsko protutijelo niti karfilzomib. Kada dođe do progresije bolesti, za tu grupu oboljelih nemamo odobrenu terapiju koja bi imala najbolji učinak, a to su upravo kombinacije daratumumaba ili isatuximaba i karfilzomiba. Prema Odluci Upravnog vijeća HZZO-a donesenoj 28. lipnja 2023. zahtjev je odbijen.

Obrazloženje u odbijenici (u tablici iz Odluke, redni broj 9.)

Zahtjev za stavljanje nove indikacije (nova kombinacija liječenja multiplog mijeloma) se odbija jer klinička učinkovitost kombinacije lijekova karfilzomib i daratumumab ne opravdava visoke troškove liječenja.

***

Udruga se ispred oboljelih od multiplog mijeloma istovremeno obratila Ministarstvu zdravstva i ministru Viliju Berošu s apelom da se praksa hitno promijeni, donesu nove odluke i zadrži smjer unapređenja liječenja multiplog mijeloma, započetog 2019. Odgovor Ministarstva još se čeka.

Od ravnatelja HZZO-a primili smo odgovor s informacijom da će Povjerenstvo za lijekove Zavoda biti obaviješteno o našoj zamolbi na sljedećoj sjednici. U idućem koraku planiramo zatražiti zajednički sastanak Povjerenstva, udruge, oboljelih i liječnika, kako bismo argumentirali neophodnost ovih protokola.

 

Zagreb 08.07.2023.