1 ime – 750 priča, 2019.

Multipli mijelom – zloćudna bolest za koju mnogi nikada nisu čuli

Multipli mijelom je zloćudno oboljenje plazma stanica, vrste bijelih krvnih stanica koje se nalaze i rastu u koštanoj srži, a važan su dio imunološkog sustava. Od ove rijetke i progresivne bolesti, poznate i kao plazmocitom, u Hrvatskoj boluje oko 750 osoba. Najčešće pogađa osobe starije životne dobi, no među oboljelima je i sve više mlađih, radno sposobnih osoba.

Iako neizlječiv, zahvaljujući novim terapijskim mogućnostima multipli mijelom se danas sve uspješnije liječi. U fazi mirovanja (remisije) simptomi bolesti se ne osjećaju, no nakon nekog vremena ona se ponovo aktivira (relaps), često u još težem obliku. Tada se iznova pristupa liječenju primjenom novih kombinacija lijekova.

Prepoznavanje bolesti u ranoj fazi ključno je za uspješno liječenje, smanjenje komplikacija i postizanje dužeg perioda mirovanja, uz bolju kvalitetu života oboljelih. No za razliku od mnogih karcinoma, ova prikrivena, „nevidljiva“ bolest ne pojavljuje se kao izraslina ili tumor već je prate nespecifični simptomi poput kroničnog umora, učestalih infekcija, bolova u kostima i anemije.  To je često razlog dugotrajnom postavljanju dijagnoze i zakašnjelom početku liječenja.

Bolest pogađa cijelu obitelj, uz neizvjesnost i promjenu svakodnevne rutine koju je potrebno prilagoditi potrebama oboljelog. No upravo iz podrške najbližih mnogi crpe snagu za borbu s ovom teškom, kompleksnom bolesti čije liječenje podrazumijeva složen terapijski pristup te multidisciplinarne timove sastavljene od hematologa, ortopeda, fizioterapeuta, psihologa, transfuziologa i drugih specijalista.

Primjena novih terapijskih mogućnosti u liječenju multiplog mijeloma za cilj ima postići potpuni odgovor na liječenje tako da se multipli mijelom jednog dana tretira kao kronična bolest s kojom je moguće kvalitetno živjeti.

  Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. sudjelovala je na projektu podizanja svijesti o multiplom mijelomu u suradnji s MijelomCRO, isključivo na digitalnim platformama.