Novi lijekovi

U terapiji multiplog mijeloma dostupno je nekoliko novih lijekova različitih mehanizama djelovanja.

Lijekovi iz skupine inhibitora proteazoma (najpoznatiji predstavnik je boretzomib) djeluju  inhibiranjem proteozoma, odnosno sustava unutar stanice koji razgrađuje bjelančevine kada više nisu potrebne. Tu skupinu predstavljaju lijekovi carfilzomib i iksazomib.

Imunoterapijski lijekovi su lijekovi koji imunološkom sustavu pomažu prepoznati i uništiti tumorske stanice. Lijekovi iz te skupine su pomalidomid (imunomodulator) te daratumumab i elotuzumab (monoklonska protutijela).

U lipnju 2017. tvrtkama zastupnicima za Republiku Hrvatsku odbijeni su zahtjevi za uvrštavanje ovih lijekova na pozitivnu listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (izuzev elotuzumaba za koji tada nije podnesen zahtjev). Rješenje možete pogledati ovdje.

Lijek pomalidomid (1. 3. 2018.) uvršten je na pozitivnu  listu lijekova za liječenje u trećoj liniji (za liječenje odraslih bolesnika s relapsim ili refraktornim oblikom multiplog mijeloma koji su prije toga primili barem dvije linije liječenja, uključujući i lenalidomid i bortezomib, a kod kojih je bolest uznapredovala tijekom zadnje terapije, u kombinaciji s deksametazonom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.)

U nastavku možete pročitati nešto više o svakom od lijekova, a za sve dodatne informacije i mogućnosti vašeg liječenja obratite se svom liječniku specijalisti koji vodi vaše liječenje.

Sve informacije smo preuzeli sa stranica Europske medicinske agencije i namijenjene su općem stanovništvu u sažetcima za javnost na www.ema.europa.eu.

Imnovid® Calgene  (internacionalno nezaštićeno ime pomalidomid)

Imnovid®  je u  SAD (Pomalyst®) i EU (što znači da je registriran i u Republici Hrvatskoj)  registriran od 2013., ali nije na pozitivnoj listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Koristi se oralno (kapsula):

  • u kombinaciji s deksametazonom

Više o lijeku možete pročitati ovdje.

Kyprolis® Amgen ( internacionalno nezaštićeno ime carfilzomib)

Kyprolis  je u SAD registriran od 2012., a u EU od 2015. (što znači da je registriran i u Republici Hrvatskoj), ali nije na pozitivnoj listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Koristi se kao prašak za pripremu otopine za infuziju (drip) u venu:

  • u kombinaciji s lenalidomidom i deksametazonom ili
  • u kombinaciji s deksametazonom ili
  • kao monoterapija

Više o lijeku možete pročitati ovdje.

Ninlaro® Takeda  (internacionalno nezaštićeno ime ixazomib)

Ninlaro® je u SAD registriran od 2015., a EU od 2016. (što znači da je registriran i u Republici Hrvatskoj), ali nije na pozitivnoj listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Koristi se oralno (kapsula):

  • u kombinaciji s lenalidomidom i deksametazonom

Više o lijeku možete pročitati ovdje.

Darzalex® Janssen-Cilag (internacionalno nezaštićeno ime daratumumab)

Darzalex®  je u SAD registriran je od 2015.,a u EU od 2016. (što znači da je registriran i u Republici Hrvatskoj), ali nije na pozitivnoj listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Koristi se kao prašak za pripremu otopine za infuziju (drip) u venu:

  • u kombinaciji s lenalidomidom i deksametazonom ili
  • u kombinaciji s bortezomibom i deksametazonom
  • kao monoterapija

Više o lijeku možete pročitati ovdje.

Empliciti® Bristol-Myers Squibb (internacionalno nezaštićeno ime elotuzumab)

Empliciti® je u SAD registriran je od 2015., a u EU od 2016. (što znači da je registriran i u Republici Hrvatskoj), ali nije na pozitivnoj listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Koristi se kao prašak za pripremu otopine za infuziju (drip) u venu:

  • u kombinaciji s lenalidomidom i deksametazonom ili

Više o lijeku možete pročitati ovdje.