Susret pacijenata 28. veljača, Zagreb

Na Susret pacijenata i njihovih obitelji 28. 2. 2015. u Zagrebu, došlo je preko 70 ljudi. Sveukupni odaziv i sam susret su pokazali kako su misija i cilljevi Udruge Mijelom CRO dobro zacrtani, na pravom putu. Sve je služilo samo jednom, onom najvažnijem: da pacijenti i obitelji dobiju novo znanje o liječenju MM, da se upoznamo “u živo”, i da osjetite novu podršku na vašem putu liječenja. Znate naš slogan: “Niste sami!”