IAPO – Pacijent u centru pažnje

7. Kongres Internacionalnog udruženja organizacija pacijenata IAPO – održan je u Londonu 9 – 11. travnja 2016. Na kongresu je bilo 200 predstavnika udruga pacijenata sa svih strana svijeta. Prisutni su bili i predstavnici WHO, Europske Agencije za lijekove EMA, Crvenog križa, proizvođača lijekova, zakonodavaca. MijelomCRO kroz svoje prisustvovanje stvara kontakte i razmijenjuje iskustva o najboljoj praksi u postizanju univerzanle zdravstvene skrbi. IAPO je službeni partner WHO, a zalaže za promjene u položaju pacijenata – pacijent bi morao biti centralan u procesu liječenja. Ovogodišnja tema kongresa je Inovacijom do uspjeha. Prioritet Udrugama je ojačati svoj utjecaj u donošenju zakonskih odredbi koje određuju kvalitetu i dostupnost liječenju i lijekovima.