Uključenje pacijenata u rad European Medical Agency

Sastanak EMA u Londonu 19.01.2016.

Mijelom CRO se zalaže da pacijenti budu u centru donošenja odluka o liječenju.

Dvije naše pacijentice su trebale prisustvovati – nažalost obije su odustale dan prije puta, jedna zbog prehlade, druga zbog problema sa kičmom. Takva je bolest MM stoga svaki doprinos u unapređenju liječenja i dostupnosti lijekova od strane naših članova dragocijeno je i mi ga cijenimo.

EMA – Europska medicinska agencija je uključila dva pacijenta multiplog mijeloma na sastanak u Londonu.
Sastanak je sazivao: Odbor za lijekove siročiće – EMA

Odbor je razmatrao zahtjev za stavljanje novog lijeka za liječenje multiplog mijeloma u EU u klasu lijekova siročića. Dezignacija lijeka kao siročića (orphan) je instrument kojim se u Europskoj uniji potiče razvoj lijekova za rijetke bolesti, zbog malog interesa da se investira u istraživanje za takve bolesti. Lijekovi za rijetke bolesti imaju ekskluzivnost na tržištu u trajanju od deset godina i ovaj status proizvođačima lijekova pruža pogodnosti kao što su smanjenje naknada za zahtjeve za odobrenje za stavljanje na tržište i znanstvene savjete.

Nagađamo da se radi o lijeku koji je nedavno odobren u USA. Pacijent iz Norveške je prisustvovao i dao svoje gledište vezano za taj lijek, njegove pozitivne i negativne strane u liječenju.