Novi pametni imunoterapijski lijek za oboljele od multiplog mijeloma korak bliže upotrebi u Europi

Nakon značajnog unapređenja u liječenju teškog i rijetkog karcinoma plazma stanica – multiplog mijeloma – koje je zabilježeno u proteklom desetljeću primjenom novijih generacija učinkovitih lijekova, danas se javlja još jedan lijek nade: Empliciti® (elotuzumab).

Riječ je o imunoterapijskom lijeku za liječenje u uznapredovalim fazama bolesti, tzv. relapsu bolesti, jer mijelom se razvija u cikulusima sa sve težim posljedicama. Odbor za medicinske proizvode za ljudsku primjenu Europske agencije za lijekove – EMA, dao je pozitivno mišljenje 29.1.2016., tj. preporuku za njegovo korištenje u Europi, nakon prvog relapsa i nakon prethodnog korištenja barem jednog od drugih „službenih“ protokola.

Više informacija možete pročitati u našem priopčenju za javnost.

Preuzmite priopčenje za bolesnike, medije i zainteresiranu javnost