MijelomCRO priprema suradnju s Koordinacijom bolesnika i udruga bolesnika

Udruga MijelomCRO posljednjih 10 godina okuplja oboljele od multiplog mijeloma, članove njihovih obitelji, ali i specijaliste hematologe, medicinske sestre, studente medicine, volontere i predstavnike zdravstvenog sustava iz čitave zemlje. Djeluje na području cijele Hrvatske, pružajući različite oblike podrške oboljelima od ovog rijetkog raka krvi, od kojeg godišnje u prosjeku oboli 250 osoba.

Nedavno smo primijetili inicijativu Kliničkog bolničkog centara Rijeka, riječkog medicinskog fakulteta i Primorsko-goranske županije, koja je pokrenuta uoči Svjetskog dana bolesnika 11. veljače, te se rado odlučili napraviti potrebne korake prema ostvarenju suradnje s Koordinacijom bolesnika i udruga bolesnika.

Svjesni smo značaja, tereta i odgovornosti koju ima KBC Rijeka, najveća i središnja bolnička ustanova ovog dijela Republike Hrvatske, koja skrbi za izuzetno velik broj bolesnika. Ciljevi Koordinacije da se otvori dijalog KBC-a prema zajednici i pokrene rad na dvostranoj komunikaciji između pacijenata i ustanove, u potpunosti odražavaju i naš način rada, prioritete i uvjerenja kojima se vodimo u proteklih deset godina.

Koordinacija već surađuje s više od sedamdeset udruga na području primorsko-goranske županije, čime nedvojbeno pokazuje svoje opredjeljenje za komunikaciju, dijalog i suradnju. Od 2015. naša udruga surađuje s hematolozima, te hematološkim odjelima u Rijeci i u Puli. Profesor Toni Valković, sa svojim timom, jedan je od naših cijenjenih suradnika, ne samo na susretima pacijenata i liječnika koje tradicionalno organiziramo, već i na nacionalnom pilot projektu Rana dijagnoza multiplog mijeloma kojeg provodimo u partnerstvu s Hrvatskim društvom za hematologiju, Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) i Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti (KROHEM). Projekt smo predstavili javnosti u nacionalnoj kampanji na Svjetski dan multiplog mijeloma krajem ožujka 2021.

Put liječenja multiplog mijeloma je dugotrajan, bolest se uvijek vrati, stoga cilj da se poboljša liječenje i kvaliteta života bolesnika želimo od srca podržati na sve načine na koje je to moguće.

30. lipnja 2021.