Održan virtualni sastanak na temu usavršavanja sustava rane dijagnoze multiplog mijeloma u Hrvatskoj

Rana dijagnoza – bolja prognoza! A da nije multipli mijelom?

Pod tim sloganima započeta je ovog ljeta realizacija veoma važnog i kompleksnog projekta “RANA DIJAGNOZA MULTIPLOG MIJELOMA 20/21“, da bi u petak 25. rujna 2020. udruga MijelomCRO organizirala i prvi virtualni sastanak na temu “Usavršavanje sustava rane dijagnoze multiplog mijeloma u Hrvatskoj“. Sudjelovali su hematolozi, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, radiolog, predstavnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te članovi Udruge i oboljeli.

Zbog nespecifičnih simptoma i rijetkosti bolesti, multipli mijelom je teško dijagnosticirati, a kako pospješiti njegovu ranu dijagnostiku i približiti smjernice liječnicima opće prakse bila je tema šire rasprave u kojoj su kroz primjere, mišljenja i prijedloge sudjelovali svi sudionici sastanka.

Koliko je u praksi kompleksno posumnjati na mijelom i uputiti pacijenta hematologu koji će postaviti dijagnozu pokazala su iskustva članova naše Udruge. Mnogima je zbog nespecifičnih simptoma poput križobolje, umora, anemije i bubrežnih tegoba put do dijagnoze bio dug, dok je drugima bolest otkrivena slučajno. Rudi Kostanjšek tako je obišao 18 liječnika, prije nego što se nakon godine dana našao pred hematologom koji je postavio dijagnozu multiplog mijeloma. Senka Polanšćak je godinama osjećala bolove u kostima, i premda je na sistematskom pregledu uočeno da ima povišenu sedimentaciju, hematologu je stigla tek kasnije, kada je tijekom liječenja migrene neurologinja uočila visoku sedimentaciju i uputila je hematologu. Ovi i drugi primjeri iz prakse, kao i sva dosadašnja istraživanja ukazuju nam na iznimnu važnost rane dijagnoze i pravodobnog početka liječenja, jer oni presudno utječe na dužinu i kvalitetu života oboljelih.

Predstavili smo i raspravljali o engleskom modelu kao predlošku po kojem se bi se mogao kreirati svojevrsni putokaz rane dijagnoze. Takav materijal-putokaz, koji je stručni rad, bio bi dostavljen u 2021. liječnicima opće medicine i drugim zdravstvenim djelatnicima da im olakša rad i što ranije prepoznavanje moguće bolesti multipli mijelom, pa potom i upućivanje osobe upute specijalisti.

Ovim virtulnim sastankom započela je prva faza i otvaranje projekta “Rana dijagnoza multiplog mijeloma 2020/2021” u sklopu kojeg ćemo zajedno raditi na usavršavanju sustava rane dijagnoze MM-a u Hrvatskoj. Tako je u drugoj fazi projekta, koja će se provoditi u naredna tri mjeseca, predviđeno osnivanje kooperativne grupe će utvrditi uzroke stanja te predložiti smjernice i infrastrukturu rane dijagnostike, kao i izraditi nacrte za informativne materijale. Treća, ujedno i posljednja faza projekta predviđena je u prvoj polovici 2021. godine, kada se planiraju tematska virtualna predavanja sa sudionicima iz područja obiteljske i fizikalne medicine, objava članaka i poziva u liječničkim novinama te uključivanje u sustav redovite liječničke edukacije.

Prvi sljedeći koraci nakon virtualnog sastanka usmjereni su na sumiranje zaključaka sa sastanka o ranoj dijagnozi MM-a, detaljniju razradu aktivnosti projektnog plana, formiranje kooperativne grupe te kreiranje zbirke slučajeva iz prakse (10-15) koji ukazuju na kompleksnost dijagnoze MM-a. Tijekom studenog i prosinca plan je izraditi putokaz za postavljanje rane dijagnoze, polazeći od engleskog modela, ali uz nužne izmjene i dopune, sukladno smjernicama naših hematologa, kako bi putokaz bio što bolje prilagođen hrvatskim prilikama.