Epidemiologija multiplog mijeloma u Hrvatskoj i važnost hrvatskog Registra za rak

U prijedlogu Nacionalnog strateškog okvira protiv raka 2020-2030, čije usvajanje s nestrpljenjem čekamo već mjesecima, Registar za rak spominje se kao važan instrument planiranja zdravstvenog sustava. Ako želimo mjeriti ishode lječenja multiplog mijeloma i drugih bolesti plazma stanica, i na tim podacima zasnivati planiranje liječenja u Hrvatskoj, potreban nam je kvalitetan Registar.

Dr. sc. Mario Šekerija, voditelj hrvatskog Registra za rak, dao nam je uvid u epidemiologiju multiplog mijeloma u Hrvatskoj i važnost kvalitetnog Registra za rak (pogledajte video). Spomenimo da u Hrvatskoj postoji još jedan posebno važan Registar oboljelih od multiplog mijeloma i općenito plazma stanica, onaj pri Hrvatkoj kooperativnoj grupi za hematološke bolesti (KroHem) kojeg nam je kratko predstavio dr. sc. Josip Batinić (pogledajte video). Više o registru KroHem-a možete pročitati na našem portalu (pročitajte članak).

Hrvatski Registar za rak postoji još od 1959. godine i jedan je od najstarijih u svijetu. Njegova važnost je u tome što pokazuje 3 klinički bitna epidemiološka pokazatelja: incidenciju (broj i stope novooboljelih u godini dana), prevalenciju (broj trenutno oboljelih) i preživljenje (najčešće gledano za petogodišnje razdoblje), te pomaže u mjerenju trendova. Mortalitet (broj i stope umrlih u godinu dana) doznajemo na osnovu podataka iz Potvrda o smrti. Prikazujemo ih zajedno kako bi dobili zaokruženi uvid u stanje u Hrvatskoj.

Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka i Europske komisije za 2018. godinu za Hrvatsku, koje se temelje na podacima hrvatskog Registra za rak i podacima o uzrocima smrti u Hrvatskoj, Hrvatska je zemlja srednje incidencije (pojavnosti raka) i visokog mortaliteta (smrtnosti) od raka.1

Prema hrvatskom Registru za rak, incidencija raka u 2016.2 bila je nešto više od 24 tisuće novooboljelih i 14.300 umrlih od raka. Petogodišnje preživljenje oboljelih od raka u Hrvatskoj se u posljednjih 15-ak godina poboljšava (raste), međutim još uvijek zaostajemo za zemljama zapadne Europe.

Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (Globocan 2018)3, procijenjeno je da je od multiplog mijeloma u svijetu oboljelo 159 985 osoba, od kojih je 106 tisuća umrlo. Više stope incidencije multiplog mijeloma najčešće su zabilježene u razvijenim zemljama svijeta (SAD, zapadna Europa, Australija). One su ujedno više kod muškaraca, nego kod žena.

World incidence rate and mortality

Izvor: The Global Cancer Observatory, March 2019.

U Hrvatskoj je u razdoblju 2001.-2016. godine bilo u prosjeku 220 novooboljelih od mijeloma. Ta se brojka u poslljednjih nekoliko godina (2013.-2016.) kretala nešto više iznad prosjeka – između 250 i 280. Smrtnost se u tom razdoblju (2001.-2018.) kretala od 110, jedne godine bila je preko 200, a prema zadnjim podacima u 2017. iznosila je 214 slučajeva (moguća je blaga podregistracija), u 2018. iznosila je 192, a u 2019. je bila 202.

Stope incidencije i smrtnosti pokazuju tendenciju rasta prema starijim dobnim skupinama. Kod najstarijih dobnih skupina (80+), stopa smrtnosti je viša od stope incidencije. U Hrvatskoj je incidencija 5 na 100000 stanovnika, a smrtnost 3 na 100000 stanovnika. Trendovi ukazuju da je sve više slučajeva multiplog mijeloma.

Hrvatska - incidencija, mortalitet i dobna distribucija

Podaci hrvatskog Registra za rak uključeni su u razne studije, među kojima su CONCORD-3 – najveća, globalna studija preživljenja od raka (nije bio uključen multili mijelom), te EUROCARE-5 studija koja mjeri preživljenje oboljelih od raka u Europi (2000.-2007.), gdje je relativno petogodišnje preživljenje u Hrvatskoj bilo 36%.

Neke ishode liječenja kao što su preživljenje i smrtnost već mjerimo. Možemo mjeriti i mnoge druge pokazatelje ishoda liječenja i uključiti ih u Registar. No, međutim, ekonomska procjena troškova registracije jednog slučaja raka u Europi provedena 2014.4 pokazala je da se na registracije raka u Hrvatskoj troši svega 7 eura. U nekim zemljama taj trošak iznosi 50-80, pa čak i 100-200 eura. To možemo iskazati i udjelom u ukupnom iznosu od 800 eura ili 6000 kn kojeg po osobi izdvajamo za zdravstvo u Hrvatskoj; za registraciju se izdvaja tek 0,03 eura (oko 20 lipa).

Dr. sc. Mario Šekerija, voditelj hrvatskog Registra za rak, HZJZ

1 European Cancer Information System (ECIS)
2 HZJZ, Registar za rak Republike Hrvatske: Incidencija raka u Hrvatskoj, Bilten 41, Zagreb 2019
3 International Agency for Research on Cancer, World Health Organization: Globocan 2018 – online baza podataka koja sadrži procjene incidencije i smrtnosti u 185 zemalja za 36 vrsta raka, te za sve vrste raka zajedno.
4 Zanetti et al.: Economic evaluation of cancer registration in Europe, Journal of Registry Management, 2014;41(1):31-7.