POZIV ČLANOVIMA UDRUGE NA REGULIRANJE ČLANSKOG STATUSA

U povodu održavanja redovne Skupštine udruge 22.12.2020. (on-line), pozivaju se članovi udruge Mijelom CRO da u sklopu priprema za održavanje Skupštine obrate posebnu pažnju i učine niže navedeno, kako bi se i u ovim složenim pandemijskim uvjetima mogla održati redovna godišnja skupština, na način ON-LINE. U tom smislu preispitat će se stvarni status i brojno stanje članstva Udruge, na dolje predviđeni način.

U skladu s obvezama i pravima predviđenim Statutom udruge (članak 13, stavak 2.) sve osobe koje su u određenoj vezi s Udrugom trebaju se javiti i učiniti sljedeće:

    1. Osobe koje su sudjelovale u radu, a nisu podmirile članarinu, pozivaju se da izvrše uplatu odmah, a najkasnije do 18.12.2020. čime ostvaruju status Redovnog člana udruge. Ujedno se mole da najave svoje sudjelovanje u radu Skupštine, na adresu [email protected] ili telefonom 095/4441-441, do petka – 18.12.2020.
    Osobe iz točke 1. koje ne uplate članarinu kako se gore traži bit će registrirane kao Potporni članovi udruge, bez prava glasa na Skupštini, u skladu sa Statutom.
    2. Osobe koje su uplatile članarinu za 2020. ili će to učiniti do 18.12.2020., a nisu (iz raznih razloga) bili aktivne niti u komunikaciji s Udrugom, molimo da svakako ispune godišnju pristupnicu, ako nisu dosad. Ujedno se mole da najave svoje eventualno sudjelovanje u radu Skupštine, na adresu [email protected] ili telefonom 095/4441-441, do petka – 18.12.2020.
    Osobe iz točke 2. će biti registrirane kao „Potporni članovi udruge“.

Unaprijed zahvaljujemo na vašoj suradnji.

Mira Armour, Direktorica Udruge
Goran Tudor, Predsjednik Udruge