Infekcije kod oboljelih od multiplog mijeloma

Oboljeli od multiplog mijeloma izloženi su povećanom riziku od infekcija koje mogu imati ozbiljne posljedice i dovesti do negativnih ishoda. Zbog toga je iznimno važno naglasiti značaj cijepljenja i medikamentne profilakse, jer mogu značajno smanjiti rizik od infekcija ili ublažiti njihovu težinu. Osim toga, tu su i najnovije terapije u liječenju multiplog mijeloma, poput Daratumumaba, bispecifičnih antitijela i CAR-T stanica, koje imaju visoku učinkovitost na bolest, ali utječu i na incidenciju infekcija.

Faktori rizika

Istraživanja su pokazala kako već i oboljeli od MGUS-a (monoklonske gamapatije neodređenog značaja) imaju povećani rizik od razvoja infekcija, a taj rizik dodatno raste s napredovanjem bolesti. Prema jednom istraživanju, najveći rizik od infekcija javlja se šest mjeseci nakon postavljanja dijagnoze. Razlozi tome mogu se pronaći u raznim faktorima rizika za infekcije, među kojima su:

  • Imunosupresija uzrokovana samom bolešću
  • Komorbiditeti
  • Terapija protiv multiplog mijeloma
  • Dob i spol (žene imaju 20% niži rizik od razvoja infekcija)

Osim činjenice da sama bolest može oslabiti imunitet, i terapija protiv multiplog mijeloma na određeni način povećava rizik od razvoja infekcije. Klasična kemoterapija povećava rizik od bakterijskih i gljivičnih infekcija. Terapija kortikosteroidima povečava rizik od gljivične infekcije i rekativacije herpes virusa, dok imunomodulatori (thalidomid, lenalidomid, i dr.) povećavaju rizik od bakterijskih infekcija i reaktivacije preboljelih virusa (herpes zoster, CMV, itd.). Inhibitori proteasoma (bortezomib i dr.) također povećavaju rizik od reaktivacije virusa.

Noviji lijekovi, uz višu stopu odgovora i veću učinkovitost, donose i povećan rizik od razvoja infekcija. Tako monokolonalna antitijela (Daratumumab i dr.) povećavaju rizik od virusnih i bakterijskih infekcija, a kod terapije bispecifičnim antitijelima rizik od infekcije raste s vremenom, čak i do 15 mjeseci nakon početka terapije. Unatoč tome, bispecifična protutijela predstavljaju jako dobru terapiju zbog svoje visoke učinkovitosti (stopa odgovora je 50-70%, a u kombinaciji s drugim lijekovima i do 90%). Najnaprednija terapija je ona CAR-T stanicama, u kojoj se zdravi T limfociti genetski modificiraju, tako da prepoznaju tumorske stanice. Ova terapija također ima visoku učinkovitost (čak i do 100%) i može osigurati dugotrajnu remisiju. No, kao i kod bispecifičnih protutijela, i ovdje dolazi do povećanog rizika od razvoja infekcija (virusne i bakterijske 1-3 mjeseca nakon primjene lijeka, a gljivične nakon 3 mjeseca).

Najčešći uzročnici infekcija su bakterije (enterobakterije, stafilokok, pneumokok, e.coli, haemophilus influenza) i virusi (herpes simplex, varicella zoster, COVID-19, te reaktivacija Epstein-Barr virusa, citomegalovirusa te hepatitisa B i C). Gljivične i atipične infekcije su rjeđe. Za liječnike je bitna napomena da je infekcije potrebno dokazati PCR metodom, jer antitijela kod bolesnika s multiplim mijelomom mogu biti lažno negativna, zbog smanjenog imunološkog odgovora.

Učestalost infekcija

Najčešće infekcije su one koje zahvaćaju gornje dišne sustave (nos, ždrijelo, traheje). Iako su to uglavnom blaže virusne infekcije, one otvaraju put za razvoj bakterijske infekcije u donjem dišnom sustavu, koja može dovesti i do teške upale pluća. Vrlo je važno da oboljeli u remisiji, oni kojima je bolest pod kontrolom i dobrog su općeg zdravlja, odmah obavijeste svog liječnika ukoliko primijete pojavu iznenadnog umora i/ili noćno znojenje (moguće i bez visoke temperature). To mogu biti znaci bakterijske infekcije, koja kod oboljelih od multiplog mijeloma može brzo prerasti u sepsu.

Prevencija i liječenje

Infekcije su drugi najčešći uzročnik smrti kod oboljelih od multiplog mijeloma. Mogu se spriječiti ili oslabiti, jačanjem imuniteta (cijepljenjem i primjenom intravenoznih imunoglobulina), medikamentom profilaksom (antivirusni lijekovi i antibiotici) i općim higijenskim mjerama (pranje ruku, maske, izolacija).

Cijepljenje i medikamentna profilaksa mogu spriječiti pojavu ili pak smanjiti jačinu infekcije, dok se u njenom liječenju koriste antibiotici, antiviralni lijekovi, antimikotici te intravenozni imunoglobulini. Oboljeli od multiplog mijeloma trebali bi primiti četiri obavezna cjepiva: protiv gripe, pneumokoka, herpes zostera i COVID-19. Preporučuje se ista cjepiva i za članove obitelji oboljelih. Također, na tržištu se pojavilo novo cjepivo protiv respiratornog sincicijskog virusa. Radi se o virusu koji može uzrokovati smrt kod djece, starijih i imunokompromitiranih osoba. Ovisno o stanju oboljelog i njegovim životnim uvjetima, postoje i dodatna cjepiva koja može razmotriti sa svojim liječnikom.

U spriječavanju i kontroli infekcija ključnu ulogu ima i higijena!

Ovaj tekst nastao je na temelju predavanja prof. dr. sc. Heinza Ludwiga o “Infekcijama kod oboljelih od multiplog mijeloma”. Prof. Ludwig, istraživač s Wilhelminen Instituta za istraživanje raka u Beču, svjetski je prepoznat po svojem radu na infekcijama, uključujući istraživanje njihove učestalosti, faktore rizika te načine liječenja i kontrole. Predavanje je održano u sklopu Susreta izvan bolnice u Zagrebu, 7. listopada 2023., u organizaciji udruge MijelomCRO.