Novosti sa susreta hematologa u Bostonu

Više hrvatskih hematologa proteklog je tjedna u Bostonu prisustvovalo međunarodnom susretu na temu mijeloma (International Myeloma Workshop), koji svake dvije godine organizira Međunarodno društvo za mijelom (International Myeloma Society).

Na ovim se radionicama tradicionalno susreću hematolozi iz različitih krajeva svijeta kako bi izmijenili iskustva iz prakse, i rezultate istraživanja.

Važan dio čine i panel-diskusije. Ove godine jedna se primjerice vodila između europskih i američkih hematologa, koji imaju različite pristupe liječenju. Europski hematolozi se zalažu za transplantaciju, dok hematolozi iz SAD-a stavljaju veći naglasak na individualizirani pristup i davanje izbora oboljelom, pogotovo u trenutku kada treba odlučiti hoće li se i kada ići na transplantaciju.

Uz predstavljanje svojih iskustava iz liječenja te rezultata kliničkih istraživanja, sudionici traže konsenzus oko pitanja kao što su rana ili odložena transplantacija, terapija održavanja, kako odrediti terapiju, kako odrediti tko je više rizičan i što to znači za izbor početne terapije.

Neke od najvažnijih tema sa susreta u Bostonu ćemo u idućim tjednima pripremiti i objaviti na našem portalu mijelom.hr. Riječ je o temama kao što su pristup liječenju tinjajućeg mijeloma, dijagnoza multiplog mijeloma, kontrola i liječenje bolesti, liječenje novodijagnosticiranih za razliku od liječenja u relapsu. Posebno ćemo se osvrnuti na oboljele kod kojih je mijelom oštetio kosti.

Teme i informacije sa susreta u Bostonu ćemo također predstaviti na sljedeća dva susreta pacijenata i zdravstvenog osoblja, koje planiramo u Opatiji 26. listopada. i u Zagrebu 29. listopada.

17. rujan 2019.