Promjene u socijalnim pravima – INKLUZIVNI DODATAK

1. siječnja 2024. godine na snagu je stupio Zakon o inkluzivnom dodatku.

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom radi njezina ravnopravnog sudjelovanja u društvu, a objedinjuje četiri dosadašnje naknade – osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu i naknadu do zaposlenja.

Prema obavijesti na stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 15. prosinca 2023. godine, ulazak inkluzivnog dodatka u sustav socijalne skrbi neće se negativno odraziti na sadašnje korisnike prava koja će inkluzivni dodatak zamijeniti, već će prihod za sve dosadašnje korisnike porasti za minimalno 50 do 100 i više posto.

Bitno je za naglasiti da postojeći korisnici osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, novčane pomoći za nezaposlene osobe s invaliditetom, te prava na doplatak za djecu koji se priznaje na temelju oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta djeteta NE MORAJU podnositi zahtjeve za priznavanje prava na inkluzivni dodatak, jer će pravo na inkluzivni dodatak biti preispitano u Područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad po službenoj dužnosti!

Do priznavanja inkluzivnog dodatka, korisnici će ostvarena prava i dalje imati. Postupak za inkluzivni dodatak provodit će se do kraja 2024., a nakon priznavanja inkluzivnog dodatka korisnicima će biti isplaćena razlika od datuma kada je Zakon o inkluzivnom dodatku stupio na snagu (1. siječnja 2024.).

Također, svi koji su do 31. prosinca 2023. godine podnijeli zahtjeve za priznavanje gore navedenih prava, a koja će sada biti objedinjena u inkluzivnom dodatku, NE MORAJU podnositi novi zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak.

Zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak u Područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad podnose samo NOVI korisnici koji do sada nisu ostvarivali gore navedena prava niti su podnijeli zahtjev. Novim korisnicima pravo će se priznati od datuma predaje zahtjeva.

Savjetujemo svim oboljelima od multiplog mijeloma, odnosno njihovim obiteljima, da se jave u neki od Područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad kako bi podnijeli zahtjev za novo socijalno pravo – inkluzivni dodatak.

IZNOS INKLUZIVNOG DODATKA

Inkluzivni dodatak utvrđuje se prema određenoj razini potpore i iznosi:

  • 600 % osnovice za prvu razinu potpore
  • 400 % osnovice za drugu razinu potpore
  • 360 % osnovice za treću razinu potpore
  • 135 % osnovice za četvrtu razinu potpore
  • 115 % osnovice za petu razinu potpore.

Uzevši u obzir da je Vlada Republike Hrvatske 11. siječnja 2024. godine donijela Odluku o osnovici za izračun iznosa inkluzivnog dodatka, te da ista iznosi 120,00 eura, može se zaključiti da će inkluzivni dodatak prema razinama potpore iznositi:

  • za korisnika prve razine – 720 eura
  • za korisnika druge razine – 480 eura
  • za korisnika treće razine – 432 eura
  • za korisnika četvrte razine – 162 eura
  • za korisnika pete razine – 138 eura

Razinu potpore utvrđuje Hrvatski zavod za socijalni rad na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom prema propisima kojima se uređuje vještačenje i metodologija vještačenja.

Izvori: