Povećane mogućnosti liječenja MM u Hrvatskoj

Izvršena prva transplantacija matičnih stanica u KBC Split. Čestitamo i radujemo se.

U Kliničkom bolničkom centru Split krajem veljače 2021. provedena je prva transplantacija krvotvornih matičnih stanica. Taj postupak dio je standardnog liječenja bolesnika s multiplim mijelomom u prvoj liniji liječenja kao i bolesnika s nekim vrstama limfoma u prvoj ili u kasnijim linijama liječenja.

O transplantaciji matičnih stanica u Splitu se razmišlja oko 20 godina, a prvi konkretniji potez bio je osnivanje multidisciplinarnog tima za provođenje transplantacije početkom 2008. godine, uz vodstvo i pomoć prof. dr. sc. Borisa Labara, pročelnika Zavoda za hematologiju KBC Zagreb. Nakon uređenja dviju sterilnih jedinica, nabave potrebne opreme i edukacije osoblja u KBC Zagreb u ljeto 2011. dobili smo, tada prvi u Hrvatskoj, odobrenje Ministatstva zdravstva za provođenje transplantacije. Međutim, tada su postali očiti neki tehnički nedostaci u prostoru Odjela za transfuziju, a rješavanje toga problema nije bilo jednostavno kako je u početku izgledalo. Također tijekom godina zahtjevi u pogledu prostora i opreme postajali su sve stroži što je zahtijevalo dodatna sredstva i vrijeme.

Prije nekoliko godina nova uprava KBC Split pristupila je konačnom ostvarenju projekta transplantacije te je obnovljena oprema i ponovno provedena edukacija osoblja hematologije i transfuziologije u KBC Zagreb. U listopadu 2020. dobiveno je odobrenje za provođenje transplantacije te je prva bolesnica primljena radi prikupljanja matičnih stanica, ali postupak nije proveden zbog pozitivnog nalaza virusa SARS-Cov-19. Nakon toga su tijekom siječnja i veljače dvjema bolesnicama s multiplim mijelomom prikupljene matične stanice, a prvoj od njih napravljena je reinfuzija 23. 2. 2021. Bolesnica je u dobrom stanju otpuštena iz bolnice. Postupci su obavljeni uz konzultacije hematologa i transfuziologa iz KBC Zagreb.

S obzirom na sadašnje mogućnosti planiramo provoditi 10-15 transplantacija godišnje, prvenstveno u bolesnika s multiplim mijelomom. U ovom trenutku ograničavajući nam je čimbenik postojanje samo 2 sterilne jedinice, koje koristimo i za liječenje drugih hematoloških bolesnika, prvenstveno s akutnom leukemijom. Zavod za hematologiju nalazi se na lokalitetu Križine, a osim potrebe za više sterilnih jedinica još nam je potrebnije proširenje Dnevne bolnice jer dnevno zbrinjavamo više od 40 bolesnika. Postojanje transplantacijskog centra u Splitu omogućit će bolesnicima iz Splita, a kasnije i cijele Dalmacije, liječenje bliže mjestu boravka bez potrebe za putovanje bolesnika i rodbine u Zagreb na liječenje i kasnije redovite kontrole.

Tim koji je obavio prvu transplantaciju krvotvornih matičnih stanica u KBC Split

Tim dr. Lozića koji je odradio prvu transplantaciju krvotvornih matičnih stanica u KBC Split

Na slici s lijeva na desno: dipl. med. sestra Marica Vuletić, glavna sestra Zavoda za hematologiju, vms Antonija Bajo (transfuzija), vms Željana Jurić (hematologija), dr. Dominik Lozić, pročelnik Zavoda za hematologiju, voditelj tima, lab. teh. Petra Grgić (transfuzija), dr. sc. Dejana Bogdanić (transfuziolog), dr. sc. Jelena Lukačević Krstić (transfuziolog), sr. Elena Vrančić (hematologija), bacc. med. techn. Marija Rajić, dolje u sredini glavna sestra Zavoda za transfuzijsku
medicinu

Transplantacija krvotvornih stanica u liječenju multiplog mijeloma

Transplantacija krvotvornih stanica u bolesnika s mijelomom provodi se skoro 40 godina, a 2003. je uvedena tzv. tandem transplantacija, tj. dvije transplantacije planirane u razmaku od oko 6 mjeseci. Sada se smatra da tandem transplantacija ima prednosti pred samo jednom transplantacijom u bolesnika koji prije početka liječenja imaju nepovoljne pokazatelje pri pretragama gena, dok se bez obzira na te nalaze druga (u početku neplanirana) transplantacija može provesti u bolesnika koji prvom transplantacijom nisu postigli potpuno izlječenje kao i u bolesnika s povratom bolesti. Transplantacijom matičnih stanica postiže se znatno dulje preživljenje bolesnika s mijelomom kao i dulje vrijeme prije povrata bolesti te time kvalitetniji život bolesnika.

Taj postupak dio je standardnog liječenja bolesnika s multiplim mijelomom u prvoj liniji liječenja kao i bolesnika s nekim vrstama limfoma u prvoj ili u kasnijim linijama liječenja. Transplantacija može biti autologna ako se bolesniku najprije uzimaju, a zatim vraćaju vlastite matične stanice, ili alogenična kada matične stanice potječu od srodnog ili nesrodnog darivatelja.

Prvom linijom liječenja smatramo sve postupke u liječenju bolesnika do izlječenja ili pak do pogoršanja bolesti koje zahtijeva promjenu načina liječenja.

Kad se bolesniku dijagnosticira multipli mijelom koji zahtijeva liječenje najprije se procjenjuje opće stanje bolesnika uključujući dob i eventualne pridružene bolesti, osobito bubrega, jetre i srca. Ako je bolesnik mlađi od oko 70 godina i nema drugih težih bolesti odmah se planira da će se provesti transplantacija kao dio liječenja. Ta odluka određuje primjenu takvog načina liječenja koje neće uništiti matične stanice u koštanoj srži. Krvotvorne matične stanice su stanice u koštanoj srži iz kojih nastaju sve krvne stanice: leukociti, eritrociti i trombociti.

Bolesniku se daje uvodna kemoterapija koja uključuje obično tri lijeka, sada su to u nas najčešće bortezomib, deksametazon i ciklofosfamid ili talidomid. Laboratorijskim kontrolama prati se uspjeh liječenja, a nakon 3 ili 4 ciklusa liječenja (od kojih svaki traje obično 4 tjedna) napravi se kompletna obrada i procjenjuje uspjeh liječenja. Ako je postignuta barem tzv. parcijalna remisija, što znači bitno smanjenje monoklonskog proteina u krvi ili u mokraći, pristupa se postupku transplantacije.

Bolesnik se prima u bolnicu gdje tijekom jednog dana prima infuziju ciklofosfamida. To je citostatik koji se primjenjuje u liječenju mijeloma, ali ovdje mu je prvenstveni cilj da u maloj mjeri smanji broj krvnih stanica u krvi i u koštanoj srži. Odmah nakon toga koštana srž pokušava nadoknaditi taj manjak povećanom proizvodnjom krvnih stanica, a mi obično od 6. dana bolesniku dajemo tzv. faktore rasta granulocita koji ubrzavaju oporavak leukocita, a ujedno potiču izlazak krvotvornih matičnih stanica u krv. Od osmoga dana brojimo matične stanice u krvi te kada ih ima više od određenog broja pristupamo prikupljanju matičnih stanica. Tada se bolesnik vodi u prostor Zavoda za transfuzijsku medicinu gdje daljnji postupak obavljaju transfuziolozi i transfuziološki tehničari. Bolesnik se preko venskog katetera spaja na aparat, tzv. stanični separator, kroz koji protječe bolesnikova krv iz koje se izdvaja onaj dio u kojem se nalaze matične stanice, a ostatak se istovremeno vraća bolesniku. Postupak obično traje 4-5 sati, a prikupi se oko 250 ml tekućine u kojoj se nalaze matične stanice. Nakon završenog postupka broje se matične stanice u prikupljenoj tekućini i procjenjuje se je li ih prikupljeno dovoljno u odnosu na bolesnikovu tjelesnu masu. Obično se postupak ponavlja sljedećeg dana, a ponekad je potrebno provesti postupak i trećeg dana. Nastoji se prikupiti dovoljno matičnih stanica za dvije transplantacije. Radi prikupljanja matičnih stanica bolesnik boravi u bolnici 12-15 dana, a može boraviti u običnoj bolesničkoj sobi. Prikupljeni uzorci se zamrzavaju i čuvaju u tekućem dušiku, a nakon tjedan dana se mali uzorak te tekućine, koji je zamrznut u odvojenoj epruveti, odmrzava i provjerava se jesu li stanice žive i sposobne razmnožavati se i stvarati tzv. kolonije. Bolesnik se sljedećeg dana nakon posljednjeg prikupljanja otpušta kući te uzima lijekove koje je uzimao i ranije.

Nakon 3-4 tjedna bolesnika ponovno primamo u bolnicu i to u sterilnu jedinicu. Tada se bolesniku tijekom 2 dana daje infuzija melfalana. To je jedan od prvih lijekova koji se primjenjivao i još se primjenjuje u liječenju multiplog mijeloma, a ovdje mu je cilj uništiti sve preostale mijelomske stanice u organizmu i “isprazniti” koštanu srž za prijem stanica iz transplantata. Ovo je ustvari onaj središnji dio liječenja transplantacijom. Nakon jednog dana pauze transplantat se odmrzava i putem infuzije daje bolesniku. Budući da je melfalan uništio bolesnikovu obranu od infekcija bolesnik mora biti smješten u sterilnu jedinicu gdje se zrak filtrira, a do oporavka koštane srži prima transfuzije eritrocita i trombocita. Ujedno u slučaju pojave infekcije prima antibiotike. Oporavak koštane srži traje nekoliko tjedana, ali se bolesnik može otpustiti kući oko 2 do 3 tjedna nakon transplantacije.

dr. med. spec. Dominik Lozić,
Pročelnik Zavoda za hematologiju i voditelj tima

17. ožujka 2021.