HZZO opet odgodio odluku o daratumumabu, te odbio staviti na listu isatuksimab

U zadnjih deset godina, u liječenju multiplog mijeloma napravili su se ogromni pomaci u svijetu. Novi, tzv. pametni lijekovi, koji nisu kemoterapija i nisu stari citostatici, toliko su produžili preživljenje da su očekivanja ogromna, i to s opravdanim razlogom. Kod nekih mlađih pacijenta sa standardnim rizikom, tj. nepostojanjem nepovoljnih genetskih promjena, a koji dobiju te najnovije terapije u prvoj liniji liječenja, znači po samoj dijagnozi, može se govoriti i o potpunom izlječenju, rekao je u svom predavanju prof.dr. sc. Heinz Ludwig na našem Susretu izvan bolnice 7. listopada 2023. u Zagrebu.

U Hrvatskoj smo 2019. dobili tri pametna lijeka koji su odlični, ali su odobreni u nekim strogo određenim kombinacijama i to tek kada se bolest vrati. Nažalost, znamo da kada se bolest vrati ti isti lijekovi neće biti jednako efikasni. Oboljeli će imati više komplikacija, više odlazaka u bolnice, više izgubljenih radnih dana, te moguće invaliditete, nižu kvalitetu i dužinu života. Jedna kombinacija s lijekom koji spada u skupinu monoklonalnih antitijela je posebno važna za oboljele u prvoj liniji liječenja, bez obzira u kojoj su životnoj dobi. Za mlade mogu značiti čak i izlječenje, a za starije, koji ne mogu na transplantaciju mogu biti jedina terapija koju trebaju, a koja će im dati vrlo dugo mirovanje bolesti. Kod starijih oboljelih prva terapija je i najvažnija i mora biti najkvalitetnija. Šansu za drugu liniju možda neće ni imati.

Upravo to je bila tema našeg sastanka u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, koji se održao 17. studenog 2023. Nažalost, Poglavarstvo za lijekove pri HZZO-u je odbilo zahtjev za stavljanje na listu jednog važnog lijeka, za nas u Hrvatskoj novog monoklonalnog antitijela. Također, daratumumab, monoklonalno antitijelo koje se čak i u Rumunjskoj koristi u prvoj liniji liječenja, u Hrvatskoj i dalje ostaje nedostupan tek dijagnosticiranim pacijentima.

Međutim, ne odustajemo – i dalje svim snagama radimo na tome da oboljeli u Hrvatskoj dobiju lijekove nove generacije koji mogu značajno poboljšati liječenje i produljiti život, te da se njihov položaj izjednači s položajem oboljelih u ostalim zemljama Europske unije.