Kongresi u svibnju: Rana dijagnoza i dostupnost nove generacije lijekova ostaju ključna pitanja u liječenju

KroHem kongres (Mali Lošinj)

Od 4. do 6. svibnja hrvatski hematolozi okupili su se na Malom Lošinju na redovitom proljetnom sastanku Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti (KroHem), kako bi razmijenili znanja i iskustva. Dostupnost lijekova nove generacije, o čijoj su važnosti u više navrata govorili voditeljica radne skupine za multipli mijelom prim. dr. sc. Sandra Bašić Kinda (KBC Rebro) i predsjednik Hrvatskog društva za hematologiju prof. dr. sc. Toni Valković (KBC Rijeka), i dalje je ključno pitanje za oboljele od mijeloma u Hrvatskoj.

Iako neizlječiv, ovaj rijedak oblik raka krvi se sve uspješnije liječi, ali se nakon dulje ili kraće remisije uvijek vraća. Molekule i lijekovi nove generacije daju sve bolje ishode; u nekim zapadnim zemljama već su dostupni kao standardne metode liječenja. Premda su 2019. u Hrvatskoj napravljeni veliki koraci naprijed uvrštenjem novijih lijekova u prvu i drugu liniju liječenja, zabrinjavajuće je što od tada nije bilo pomaka po pitanju dostupnosti novih lijekova za oboljele u našoj zemlji. Mijelom se uvijek vraća te su u borbi s njim stalno potrebni novi pristupi i lijekovi, a istraživanje i razvoj novih metoda liječenja ne smije stati.

Posebno su nas zanimale teme vezane uz imunitet oboljelih. Svjesni smo da je oslabljeni imunitet jedna od slabih točaka oboljelih te da su infekcije najčešći uzrok komplikacija. Prim. dr. sc. Sandra Bašić Kinda ukazala je na potrebu za poboljšanjem imunološke zaštite hematoloških bolesnika od COVID-19, dok je prof. dr. sc. Toni Valković predstavio Prijedlog smjernica za antimikrobnu profilaksu kod hematoloških bolesnika u razgovoru o potpornim terapijama. Obje teme su izuzetno važne za naše oboljele. Nadamo se da ćemo o njima raspravljati na budućim susretima i webinarima. Nove mogućnosti liječenja multiplog mijeloma će svakako i uvijek biti jedna od tema.

Prijavite se na naš newsletter na [email protected] i budite informirani o događajima koje pripremamo.

COMy kongres (Paris)

Utjecajni međunarodni kongres COMy (Controversies in Multiple Myeloma), održan u Parizu od 11. do 14. svibnja, s razlogom se zove Svjetski kongres o kontroverzama u liječenu mijeloma. Na njemu su vodeći svjetski stručnjaci predstavili najnovija otkrića iz područja liječenja i znanosti o mijelomu. On je rijedak i još uvijek neizlječiv oblik raka krvi, s mnogo otvorenih pitanja o biologiji i pristupima liječenju, potrebom da se kombiniraju stari i novi lijekovi kako bi se postigla veća učinkovitost i bolja podnošljivost za oboljele, te osiguralo bolju kvaliteti života. 

Čvrsta namjera stručnjaka okupljenih na COMy-ju je pronaći lijek za multipli mijelom. Na panelu na temu biologije bolesti (same stanice, ali i mikrookoliša), istaknuto je kako mijelom nije jedna dijagnoza; ima sub-klonove koji ne reagiraju jednako na sve terapije. Bilo je govora i o redoslijedu kojim bi se najnoviji lijekovi davali, nakon ovih koje već imamo u kliničkoj praksi. Panel je započeo prezentacijom uvaženog francuskog stručnjaka prof. Jean-Luc Harousseaua pod naslovom “Od citostatika do imunoterapije – 50 godina razvoja”. Profesor Harousseau je posredstvom naše udruge dvaput sudjelovao na susretima hrvatskih pacijenata i hematologa. 

Na kongresu se razgovaralo i o rezultatima liječenja u kliničkim istraživanjima s novim molekulama. Za nas je najinteresantnija III. faza kliničkih istraživanja koja nastoji obuhvatiti što više bolesnika, u što više medicinskih centara. Cilj ove faze je utvrditi prednost novog lijeka nad već poznatom terapijom. U razvijenim zemljama klinička istraživanja provode veliki bolnički centri. U Hrvatskoj su od 2015. do danas za multipli mijelom pokrenuta samo dva, no nisu zaživjela. Iz perspektive oboljelih, klinička ispitivanja mogu omogućiti pristup novim lijekovima, u situaciji kada postojeći lijekovi više ne djeluju na bolest.

KoHOM kongres (Šibenik)

Na 14. Kongresu Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) održanom od 18. do 21. svibnja u Šibeniku, prikazali smo novi međunarodni dokumentarni film Moj mijelom: spremni za nove korake sa svjedočanstvima oboljelih iz srednje Europe.

Film je premijerno prikazan u Hrvatskoj u sklopu predavanja dr. sc. Ivana Krečaka, dr. med, koji je govorio na temu “Mnoga lica multiplog mijeloma – RAKK putokaz za ranu dijagnozu”. Kroz prikaz slučajeva oboljelih opisao je kako se korištenjem algoritma RAKK može izbjeći kasna dijagnoza.

Multipli mijelom odlikuju stalne izmjene faza remisije i recidiva. Iako je to uglavnom bolest starije dobi, obolijeva sve više mladih ljudi. KoHOM i udruga MijelomCRO u suradnji s profesionalnim društvima hematologa stvorile su algoritam RAKK kao podsjetnik na to da obični, nespecifični simptomi mogu ukazivati na opaku bolest kao što je mijelom. 

Najčešći simptomi su umor, učestale infekcije, anemija, bolovi u kostima i prijelomi kostiju. U ranim stadijima mijeloma simptomi često nisu prisutni, no u nekim slučajevima bolest se može otkriti tijekom rutinske pretrage krvi.