Virtualni sastanak “Socijalna prava oboljelih” u četvrtak 26. siječnja

Biti bolestan nije lako, a ako se radi o neizlječivim i po život opasnim bolestima to se još dublje osjeti. Osim psihičkog opterećenja, sama bolest nas može spriječiti u mnogim aktivnostima, pa tako i mogućnosti da radimo. Niži prihodi s jedne strane odražavaju se na kvalitetu života gdje su troškovi sve veći. Multipli mijelom je posebno zahtjevan na samom početku liječenja gdje cijela obitelj, prijatelji, svi koji daju potporu oboljelom osjete teret čestih odlazaka u bolnicu, na liječenje i kontrole.

Uključite se na virtualni razgovoru na temu

Socijalna prava oboljelih

Sugovornica: Ivana Hrastar, socijalna radnica pri Hrvatskom savezu za rijetke bolesti
Moderatorica: Mira Armour, MijelomCRO

Četvrtak, 26. siječnja 2023. u 14h
Online (putem aplikacije Teams)

Prijavite se na email [email protected] ili na broj 099/1947-434 (Mira Armour).


Prava se ostvaruju ne po dijagnozi nego po potrebama koje pojedinci imaju. Ovdje navodimo najosnovnija prava koja prema Zakonu o socijalnoj skrbi pojedinac ima tijekom liječenja:

1. Pravo na doplatak za pomoć i njegu, osim ako:

  • ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom održavanju
  • ima osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi, u zdravstvenoj ili nekoj drugoj ustanovi

Zahtjev preuzmite osobno u Centru za socijalnu skrb ili internetskoj stranici bilo kojeg centra (Zahtjev za priznavanje prava). Niže ćete naći poveznice na stranice s informacijama o osnovnim pravima na dodatnu socijalnu i materijalnu pomoć.

2. Pravo na naknadu troškova prijevoza Pravo na naknadu troškova prijevoza osigurana osoba ostvaruje na osnovi putnog naloga. Njega izdaje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite ili izabrani doktor dentalne medicine, ovlašteni radnik HZZO-a kada je osigurana osoba pozvana od strane Zavoda. (HZZO – Naknada za troškove prijevoza)

3. Pravo na putni nalog za višekratno putovanje – više informacija na HZZO – Naknada za troškove prijevoza u dijelu Putni nalog

4. Pravo na dopunsko osiguranje na teret državnog proračuna – više na stranici Dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi HZZO

Izvor: Dopunsko zdravstveno osiguranje (Najčešća pitanja)

Dodatne, korisne informacije možete pogledati u novom izdanju Priručnika o pravima Hrvatskog saveza za rijetke bolesti. Pročitajte prije sastanka, pripremite pitanja i pridružite u razgovoru.

Pripremili: Nikola Popić, Mira Armour
Siječanj, 2023