Kontroverze u liječenju multiplog mijeloma

Na nedavno održanom kongresu COMy (Controversies in Multiple Myeloma) u Parizu prisustvovala je i naša udruga Mijelom CRO. Za razliku od središnjeg kongresa hematologa Europe (EHA), na kojem smo također sudjelovali, na COMy-ju se obrađuju teme vezane isključivo uz multipli mijelom.

Već šestu godinu zaredom COMy je platforma za razmjenu najnovijih, nerijetko i kontroverznih informacija o multiplom mijelomu i njegovom liječenju. Na njemu sudjeluju hematolozi, farmaceutske kompanije i pozvane udruge pacijenata. Francuska udruga pacijenata za multipli mijelom Association Française des Malades du Myélome Multiple AF3M vodi prvi dio programa tog značajnog skupa hematologa. Program je bio posvećen temama prehrane i primjerene i prilagođene fizičke aktivnosti oboljelih.

Ove godine kao i obično na stručnom dijelu kongresa su dominirale informacije o rezultatima kliničkih istraživanja i terapijska pitanja. Raspravljalo se na primjer o tome trebaju li pacijenti biti na stalnoj potpornoj terapiji nakon transplantacije, ili potporna terapija treba trajati nekoliko dana. Iako je ovo i dalje predmet rasprave, postoji sve jači konsensus da je potporna terapija dio standardnog liječenja i dio je standradne terapije kod visokorizičnih pacijenata u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Govorilo se o smjernicama za liječenje mladih pacijenata, predstavljeni su rezultati kontinuiranih kliničkih istraživanja, a bilo je govora i o liječenju relapsa, napretku u imunoterapiji i prognozama za pacijente koji nisu kandidati za transplantaciju.