Mikina priča: Još sam dobro i nakon 25 godina!

Iako su mu u dobi od 20 godina predviđali da će živjeti još tri godine, sada je tomu prošlo 25 godina, a on se osjeća dobro, sretan je i može raditi gotovo sve što želi (osim igrati košarku). Nedavno se sastao sa svojim prvim liječnikom specijalistom za multipli mijelom, koji je izjavio da je Mika i dalje njegov najmlađi pacijent.

Kao mladić, bio je u finskoj vojsci kada je počeo osjećati bol u nozi dok je trčao. Jednoga dana, spuštajući se niza stube, slomio je bedrenu kost. „Život mi još nije bio ni počeo“, kaže, „kada mi je liječnik rekao da imam karcinom.“ Do loma je došlo zbog plazmocitoma. U to vrijeme (sredinom 1980-ih) bilo je jako teško pronaći informacije jer nije bilo ni udruga oboljelih od multiplog mijeloma niti interneta. Mika se upisao na tečaj za oboljele od karcinoma, ali budući da je multipli mijelom bio tako rijedak, bilo je jako malo specifičnih informacija. Osjećao je da mu je teško postavljati pitanja liječnicima i medicinskim sestrama.

Miki je operacijom odstranjen plazmocitom, nakon čega je uslijedila radioterapija. To je ponovljeno 2000. godine. 2008. godine primio je kemoterapiju za multipli mijelom te su mu izvađene i zamrznute matične stanice za transplantaciju, ali do danas mu nisu bile potrebne. „Znam i nadam se da će mi jednog dana transplantacija omogućiti nastavak života. Lako mi je jer znam da me čekaju matične stanice i da mi nisu potrebne od nekog darovatelja.“ Smatra da su mu u Finskoj odlično liječili multipli mijelom, ali psihološka podrška nije bila tako dostupna. Umjesto toga, društvena i emocionalna podrška te informacije koje su pomagale oboljelima da se nose sa svakodnevnim životom, stizale su većinom od volonterskih udruga za oboljele od raka. Plan finske vlade za 2011. uključuje nacionalni centar za tumore, s važnim funkcijama za udruge oboljelih od karcinoma.

Mika počinje raditi puno radno vrijeme u udruzi oboljelih od karcinoma i smatra se sretnim čovjekom. Oboljelima od multiplog mijeloma poručuje: “Mnogo će vam pomoći opširno znanje o vašoj bolesti. Bolje razumijevanje ponašanja bolesti može pomoći prevladati neizvjesnost i otkloniti neutemeljene strahove. Mislim da mogu živjeti jedino tako da budem pozitivan, da pokušam živjeti normalnim životom, idem na posao, budem sa suprugom i dragim prijateljima.“

Mika Peltovaara, oboljeli od multiplog mijeloma, Finska